Ga naar hoofdinhoud

Artikel 99 - Inwerkingtreding en toepassing

Artikel 99 - Inwerkingtreding en toepassing

1.       Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2.       Zij is van toepassing met ingang van 25 mei 2018.